JOGA HANNA - studio jogi w Kielcach - Wydarzenia

 
ZIMOWE FERIE Z JOGĄ W BESKIDZIE SĄDECKIM
 
 
Zapraszam Was w okresie ferii zimowych,  do cudownego miejsca w Beskidzie Sądeckim ,do Chaty " Miłośliwka" na 7-mio dniowy warsztat jogi. Będzie joga,medytacja,pranajama,kontemplacja siebie i Natury,dobre jedzenie i cudowne towarzystwo,twórcze rozmowy przy kominku.....:)
 
Termin: 15.01 (sobota) - 22.01 (sobota)
Cena - 1960 zł
Zapisy: wpłata zaliczki  w wysokości 700 zł na konto  lub osobiście w szkole.do  30.11.2021r
Nr konta na stronie internetowej.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją.
 
 
Pozdrawiam
Namaste.
Hania

 

 

 
 

 

 

 3 miesięczne kursy  jogi dla początkujących( kurs obejmuje 13 zajęć): 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w : PN GODZ. 19.30/  ŚRODY GOGZ 17.00 ,19.00 /   NIEDZIELE 10.45 / wtorek i czwartek godz.8.30
 

Wstępny kurs jogi  dla początkujących  – adresowany do wszystkich osób które zaczynają swoją przygodę z jogą! Obejmuje wszystkie podstawowe grupy asan, których omawianiu poświęcone są całe fragmenty kursu tak, aby maksymalnie efektywnie wyjaśnić podstawowe reguły prawidłowej pracy w asanach z danej grupy. TEN KURS POLECAM RÓWNIEŻ JAKO PODSTAWĘ DO JOGI  KRĘGOSŁUPA. 

WARUNKI  KAŻDEGO  3 MIESIĘCZNEGO KURSU:  

Cena kursu wynosi 300zł .Płatna w dniu rozpoczęcia kursu. 

Ilość miejsc  jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszeń .  

Kurs dla początkujących  jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć! 

Kurs trwa 3 miesiące( w sumie 13 zajęć, z czego każde zajęcia trwają półtorej godziny), od podstaw przerabiamy podstawowe grupy asan(pozycji Jogi) pod koniec drugiego miesiąca zaczynamy uczyć pozycji odwróconych. 

 

 

 

REGULAMIN  JOGA HANNA

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z REGULAMINEM  przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

4. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania REGULAMINU

2. Udział w zajęciach umożliwia posiadanie opłaconego karnetu lub jednorazowej opłaty. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

3.Karnet jest dowodem wpłaty.

3. Ważność karnetu trwa 30 dni od dnia wpisanego terminu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie będą zwracane.

9. W razie nieobecności istnieje możliwość odrabiania zajęć w innym terminie, do daty ważności karnetu.

4. Na zajęcia obowiązuje uprzednia telefoniczna rezerwacja u osoby prowadzącej.

5. Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon.

6. Każde zajęcia kończą się krótkim relaksem lub prowadzoną medytacją.

7. Prosimy o zachowanie czystości na Sali do jogi, w szczególności nie chodzenie w butach.

4. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie  bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

8. Podczas zajęć należy zachować ciszę i skupienie.

9. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, zajęcia stanowią całość, stąd prosimy o nie spóźnianie się i nie wychodzenie wcześniej, co może przeszkadzać pozostałym Uczestnikom, np. podczas relaksacji.

10. Uczestnicy korzystają z usług " Joga Hanna" na własną odpowiedzialność.

11. Prowadzący ma prawo odmówić prawa wstępu na salę do jogi, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć.

 

SPRAWY ZDROWOTNE

 

1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

2. Wszelkie niedyspozycje, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W zajęciach nie mogą brać udziału z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i bez przedstawienia przed przystąpieniem do zajęć zaświadczenia o braku przeciwwskazań do praktyki.

3. Kobiety uczestniczące powinny przed zajęciami poinformować o menstruacji, nie wszystkie ćwiczenia są wtedy wskazane.

4. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji
z lekarzem.

5. Wszelkie niepokojące objawy podczas zajęć (np. nagłe pogorszenie samopoczucia, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, bóle w stawach) należy niezwłocznie sygnalizować prowadzącemu
i przerwać praktykę.

6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub stóp zobowiązane są do korzystania
z prywatnej maty.

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH - ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 

1. Zajęcia odbywają się na boso, Uczestnik powinien mieć wygodny, nie krępujący ruchów strój.

2. Uczestnicy wykonują poszczególne praktyki uważnie i dokładnie, zgodnie z zaleceniami prowadzącego.

2. Podczas zajęć nie wolno pomagać innym Uczestnikom zajęć, chyba ze na wyraźne polecenie prowadzącego.

3. Zabrania się brać udziału w zajęciach będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

4. Bezpośrednio przed praktyką jogi zalecane jest nie spożywać posiłków ok. 1,5 godziny, a dużych posiłków ok. 3 godzin.

5. W trakcie praktyki zaleca się nie pić.

6. Zaleca się nie stosowania dezodorantów i perfum bezpośrednio przed zajęciami.

 

 

 

 

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jes Joga Hanna Omańsdka. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
  1. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy,telefoniczny,lub smsowy :)

Hanna Omańska

hania_om@o2.pl

507 157 401