Joga Hanna - studio jogi w Kielcach - Cennik zajęć

Cennik JOGA

  • Pojedyncze spotkanie - 30 zł   Karnet ważny miesiąc.
  • Karnet 4 spotkań -     90 zł   Karnet ważny miesiąc.
  • Karnet 8 spotkań -     150 zł  Karnet ważny miesiąc.
  • Karnet 12 spotkań -   170 zł   Karnet ważny miesiąc.
  • Karnet open -         200 zł    Karnet ważny miesiąc.

 

Karnet miesięczny jest wystawiany imiennie dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać. Wyjątkiem są małżeństwa, lub rodzic z dzieckiem – mogą oni korzystać wspólnie z tego samego karnetu.

 Karnet obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia, niewykorzystane zajęcia przepadają!

Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Centrum Hatha Jogi do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy. 

 Zajęcia indywidualne z nauczycielem w naszej szkole: 

1 godzina – 1oozł    1,5 godziny – 120zł

 

 KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 3 miesięczny kurs dla początkujących( w sumie 13 zajęć, z czego każde zajęcia trwają półtorej godziny)

Cena całego kursu 260zł-zajęcia 1raz w tygodniu.

Kurs dla początkujących jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach  „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć!

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

ZDROWIE
1. Wszyscy uczestnicy zajęć w  są zobowiązani do  wypełnienia  i podpisania regulaminu.
2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność.
6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH
1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
4. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

7.Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę.

 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

  1. Uczestnicy korzystają z usług Centrum Hatha Jogi w Kielcach  na własną odpowiedzialność.
  2.  Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
  3. Centrum Hatha Jogi w Kielcach Hanny Omańskiej  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu