Joga Hanna - studio jogi w Kielcach - Cennik zajęć

 

CENNIK

Pojedyncze wejście-  45 zł

Karnet 4 spotkań -   140 zł

Karnet 6 spotkań -   200 zł

Karnet 8 spotkań-    240 zł

Karnet 12 spotkań-  300 zł

Zajęcia indywidualne- 150 zł -1 godzina                               

   Karnet obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia, niewykorzystane zajęcia przepadają!

Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy Centrum Hatha Jogi do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy. 

 

 KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

2 miesięczny kurs dla początkujących( w sumie 10 zajęć, z czego każde zajęcia trwają godzinę i piętnaście minut)

Cena całego kursu 360zł- zajęcia 1raz w tygodniu.

Kurs dla początkujących jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na dowolnych grupach  Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć!

 

 

 

REGULAMIN  JOGA HANNA

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z REGULAMINEM  przed przystąpieniem do pierwszych zajęć.

2. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania REGULAMINU

3. Udział w zajęciach umożliwia posiadanie opłaconego karnetu lub jednorazowej opłaty. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

4.Karnet jest dowodem wpłaty.

5. Ważność karnetu trwa 30 dni od dnia wpisanego terminu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie będą zwracane.

6. W razie nieobecności istnieje możliwość odrabiania zajęć w innym terminie, do daty ważności karnetu.

7. Na zajęcia obowiązuje uprzednia telefoniczna rezerwacja u osoby prowadzącej.

8. Przed zajęciami należy wyłączyć lub wyciszyć telefon.

9. Każde zajęcia kończą się krótkim relaksem lub prowadzoną medytacją.

10 Prosimy o zachowanie czystości na Sali do jogi, w szczególności nie chodzenie w butach.

11 Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie  bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

12 Podczas zajęć należy zachować ciszę i skupienie.

13 Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, zajęcia stanowią całość, stąd prosimy o nie spóźnianie się i nie wychodzenie wcześniej, co może przeszkadzać pozostałym Uczestnikom, np. podczas relaksacji.

14 Uczestnicy korzystają z usług " Joga Hanna" na własną odpowiedzialność.

15. Prowadzący ma prawo odmówić prawa wstępu na salę do jogi, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć.

 

SPRAWY ZDROWOTNE

 

1. Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

2. Wszelkie niedyspozycje, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W zajęciach nie mogą brać udziału z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i bez przedstawienia przed przystąpieniem do zajęć zaświadczenia o braku przeciwwskazań do praktyki.

3. Kobiety uczestniczące powinny przed zajęciami poinformować o menstruacji, nie wszystkie ćwiczenia są wtedy wskazane.

4. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji
z lekarzem.

5. Wszelkie niepokojące objawy podczas zajęć (np. nagłe pogorszenie samopoczucia, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, bóle w stawach) należy niezwłocznie sygnalizować prowadzącemu
i przerwać praktykę.

6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub stóp zobowiązane są do korzystania
z prywatnej maty.

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH - ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 

1. Zajęcia odbywają się na boso, Uczestnik powinien mieć wygodny, nie krępujący ruchów strój.

2. Uczestnicy wykonują poszczególne praktyki uważnie i dokładnie, zgodnie z zaleceniami prowadzącego.

3. Podczas zajęć nie wolno pomagać innym Uczestnikom zajęć, chyba ze na wyraźne polecenie prowadzącego.

4. Zabrania się brać udziału w zajęciach będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Bezpośrednio przed praktyką jogi zalecane jest nie spożywać posiłków ok. 1,5 godziny, a dużych posiłków ok. 3 godzin.

6. W trakcie praktyki zaleca się nie pić.

7. Zaleca się nie stosowania dezodorantów i perfum bezpośrednio przed zajęciami.