Rozkład zajęć

 

 Poniedziałek -        8.30-10.00     grupa ogólna

                                 16.30 - 18.00 grupa ogólna

                                 18.30-20.00 . Grupa początkująca

Wtorek -         16.30 - 18.00  zdrowy kregosłup
                         19.00 - 20.30 grupa  zaawansowana

Środa -              8.30-10.00     grupa ogólna

                                 

Czwartek -     16.30 -18.00  zdrowy kregosłup
                        19.00 - 20.30 grupa  zaawansowana

 

Piątek   -           

 

 

Uwaga!!!

 

 Rozpoczynammiesięczny kurs jogi dla początkujących: od 25września do10 listopada 2017r.

 

 

Wstępny, podstawowy kurs jogi dla początkujących - adresowany do wszystkich osób które zaczynają swoją przygodę z jogą! Obejmuje wszystkie podstawowe grupy asan, których omawianiu poświęcone są całe fragmenty kursu tak, aby maksymalnie efektywnie wyjaśnić podstawowe reguły prawidłowej pracy w asanach z danej grupy.

 

Zajęcia odbywać się będą 2x w tygodniu, w poniedziałki o godzinie 18.30 - 20.00 i w piątki o godzinie 18.30 - 20.00

 

Koszt kursu to 260zł.

 

Uczestnictwo w kursie gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości 100zł na konto nr:

 

07 1140 2004 0000 3702 6051 8420 Hanna Omańska 25-328 Kielce , ul.Śląska 10/53

 

Proszę podać informację na e-maila z Imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu!

 

Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją warunków kursu i nie podlega zwrotowi.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (mailowych, lub telefonicznych) i wpłat zaliczek. Reszta kwoty, czyli 160zł do zapłacenia na pierwszych zajęciach kursu (na konto, lub na miejscu).

 

Kurs dla początkujących jest grupą zamkniętą, koszt całego kursu płatny jest z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć! 

 

Kurs trwa 1 miesiąc (13 zajęć), od podstaw przerabiamy podstawowe grupy asan(pozycji Jogi) pod koniec miesiąca zaczynamy uczyć pozycji odwróconych.

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ
ZDROWIE

 

 

 

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć w są zobowiązani do wypełnienia i podpisania regulaminu na pierwszych zajęciach jogi.
 2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
 3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
 4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność!
 6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

 

 

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 

 

 

 1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
 2. Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
 3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
 4. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 5. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 7. Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę.
 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!

 

 

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 

 

 

Uczestnicy korzystają z usług Studia Jogi Ganesia w Kielcach na własną odpowiedzialność.
Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
Studio Jogi Ganesia, Hanna Omańska , nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny lub smsowy :)

 

 

 

Hanna Omańska
e-mail: hania_om@o2.pl
tel.: +48 507 157 401