JOGA HANNA - studio jogi w Kielcach

Studio jogi "Joga Hanna" w Kielcach zaprasza zainteresowanych w każdym wieku na kursy jogi wg. szkoły B.K.S. Iyengara dla poczatkujących i praktykę dla zaawansowanych  w zakresie:

 • joga dla początkujących
 • joga dla zaawansowanych
 • joga dla dzieci
 • joga hormonalna przeznaczona dla kobiet w okresie klimakterium,
 • joga dynamiczna (asthanga),
 • joga zdrowy kręgosłup,
 • joga dla seniorów
 • weekendowe warsztaty Tańca Pięciu Rytmów
 • inne formy pracy z ciałem bazujące na uniwersalnym kodzie komunikacji niewerbalnej jakim jest ruch, oddech, ekspresja

Studio jogi "JOGA HANNA" serdecznie zaprasza na prowadzone zajęcia! 

 

 W sobotę  14.09.2019 roku, o godz. 9.00 rozpoczyna się kurs jogi dla początkujących.

 

 W poniedziałek 16.09.2019 roku, o godz. 10.30  rozpoczyna się kurs jogi dla początkujących. 

 

Zgłoszenia proszę kierować na mój nr : 507-157-401 

W esemesie proszę  podać imię i nazwisko i datę rozpoczęcia kursu.

 

3 miesięczne kursy  jogi dla początkujących( kurs obejmuje 13 zajęć):
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty o godz.9.00 / w poniedziałki godz.10.30

 

Wstępny kurs jogi  dla początkujących  – adresowany do wszystkich osób które zaczynają swoją przygodę z jogą! Obejmuje wszystkie podstawowe grupy asan, których omawianiu poświęcone są całe fragmenty kursu tak, aby maksymalnie efektywnie wyjaśnić podstawowe reguły prawidłowej pracy w asanach z danej grupy. TEN KURS POLECAM RÓWNIEŻ JAKO PODSTAWĘ DO JOGI  KRĘGOSŁUPA.

 

 

WARUNKI  KAŻDEGO  3 MIESIĘCZNEGO KURSU: 

 

Cena kursu wynosi 300zł .Płatna w dniu rozpoczęcia kursu. 

Ilość miejsc  jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszeń .  

Kurs dla początkujących  jest grupą zamkniętą, koszt całego  kursu płatny jest  z góry. Ewentualne nieobecności można odrobić podczas trwania kursu na grupach początkujących, lub na grupach „dla kręgosłupa”. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Po zakończeniu kursu nie istnieje możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć! 

Kurs trwa 3 miesiące( w sumie 13 zajęć, z czego każde zajęcia trwają półtorej godziny), od podstaw przerabiamy podstawowe grupy asan(pozycji Jogi) pod koniec drugiego miesiąca zaczynamy uczyć pozycji odwróconych. 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

ZDROWIE
1. Wszyscy uczestnicy zajęć w  są zobowiązani do  wypełnienia  i podpisania regulaminu na pierwszych zajęciach jogi.
2. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami menstruacji.
3. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
4. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
5. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do rozpoczęcia praktyki w  po konsultacji z lekarzem i robią to na własna odpowiedzialność!
6. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH
1. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, W trakcie zajęć nie należy pić. Nie dotyczy to osób z cukrzycą.
2. Ćwiczy się boso, w przewiewnym niekrępującym ruchów stroju.
3. Program każdych zajęć stanowi całość, dlatego należy brać w nich udział od początku do końca. Chęć wcześniejszego wyjścia prosimy zgłaszać prowadzącemu przed rozpoczęciem lekcji.
4. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

7.Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę. 

 8. Przed zajęciami wyłącz komórkę!!!

 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 

 1. Uczestnicy korzystają z usług Joga Hanna w Kielcach  na własną odpowiedzialność.
 2.  Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 6 miesięcy regularnej praktyki jogi Iyengara oraz dobry stan zdrowia.
 3. Centrum Hatha Jogi w Kielcach  Hanna Omańska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

  Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jes tJoga Hanna Omańsdka. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
  1. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że Pani/Pan korzysta z karnetów Benefit Systems – w tym przypadku dane osobowe przekazywane są podmiotowi Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

 

W razie pytań proszę o kontakt mailowy,telefoniczny,lub smsowy :)

Hanna Omańska

hania_om@o2.pl

507 157 401